Järnvägstransport för containers

Från Finland till Ryssland, OSS-länder, Fjärran Östern, Mongoliet

Tjänster

CTS skräddarsyr servicepaketen efter kundens behov. Servicepaketen varierar mellan en container till hela containertåg och omfattande logistiska lösningar för stora projekt som förutom järnvägstransporten kan kräva organisering av speditions- och terminaltjänster, transport och sjöfrakt. 

Järnvägstransporter

ContainerTrans Scandinavia (CTS) tillhandahåller tågtransporttjänster för containergods mellan Finland, Ryssland, OSS-länder och Asien med hjälp av den ryska nationella containeroperatörens JSC Transcontainers transportutrustning. CTS sakkunniga personal hjälper kunder med olika typer av transportfrågor samt erbjuder konsultstöd och råd.

Specialtransporter

CTS har särskild transportutrustning tillgänglig lämplig för projektlast som till exempel jordbruksmaskiner, utrustning o.s.v. Företaget har under åren 2010 och 2011 regelbundet transporterat rör till NordStreams gasledningskonstruktion med hjälp av vagnar med sidopelare som är idealiska för transport av stålrör med stor diameter.

Speditionstjänster

Fraktsedlar, terminaltjänster, lagring, lokal transport, hjälp vid ansökning om transporttillstånd, konsultering

Järnvägstransport från Finland till Ryssland, andra OSS-länder och Fjärran Östern

ContainerTras Scandinavia Oy (CTS) är ett gemensamt företag mellan VR och JSC TransContainer grundat år 2007 som specialiserat sig på transport av containergods via järnväg.

Idag är företaget Finlands ledande tjänsteleverantör som specialiserat sig på containergodstransport. Verksamhetens framgång bygger på professionalism, nätverk och effektiv processhantering. CTS är i ständigt samarbete med moderbolagen och sina partners för att utveckla sitt produktsortiment och utöka sitt serviceområde. TransContainer är den största containeroperatören på Rysslands järnvägar. CTS har transportutrustning, containrar och 47 terminaler i Ryssland. Med hjälp av dem och Ryssland, Europa, OSS-länderna och Asiens omfattande tågnät sköter CTS tågtrafiken mellan Finland och Ryssland och utökar ständigt förbindelserna. CTS vet hur de kan hjälpa kunderna när de möter utmaningar på nya marknader.

Vagnpark

ContainerTrans Scandinavia har i användning nästan 25 000 vagnar som ägs och drivs av JSC TransContainer. Vargnparken består av 40, 60 och 80 fots containervagnar med en nyttolast på 45-74 ton för containertransport. Företaget har även vagnar för s.k. projekttransporter.

Containrarna

Både kundens egna containrar och de som används av CTS används för transport. TransContainers vagnpark består av 60 000 20 och 40 fots containrar.